u Mladé Boleslavi

Památník obětem 1. a 2. světové války

Uprostřed obce byl vybudován památník obětem 1. a 2. světové války se 34 jmény padlých občanů. Téměř všichni padli v závěru 2. světové války dne 7. 5. 1945 v Ledcích a blízkém okolí. Pomníčky rozseté v polích a podél cest jsou toho důkazem. Každým rokem se tyto události připomínají pietní vzpomínkou při pořádáním Národní pouti.

Kaplička

V sobotu 19. července 2003 byl vysvěcen nový zvon, který byl instalován do kapličky v přírodním divadle. V letošním roce se zastupitelstvo obce usneslo o zakoupení nového zvonu. Zvon odlila Zvonařská dílna rodiny Dytrychových z Brodku u Přerova. Původní zvon, který byl do kapličky zabudován, musela obec v březnu roku 1942 odevzdat k válečným účelům Němců. Ještě s tímto zvonem byl odevzdán zvon ze hřbitovní kaple. Po skončení války byla zahájena akce o navrácení zvonů, ale nedošlo k žádnému vyřízení a kaplička i márnice zůstaly bez zvonů.