u Mladé Boleslavi

Obecní úřad informuje

Ve čtvrtek 26.1.2023  mezi 8.00 – 16.00 hod. proběhne v naší obci kácení a ošetření rizikových stromů, jedná se o topol u rokle a dub u hřiště (zadní cesta od hřiště k chatám). Dbejte proto, prosím, zvýšené opatrnosti při pohybu v těchto lokalitách. Děkujeme za pochopení.

Hospoda u Sedláka bude naposled otevřena 30.dubna 2023, poté dojde k jejímu uzavření.

Obec Ledce proto zveřejňuje záměr pronájmu objektu restaurace se sálem v Ledcích od 1.6.2023.

Jedná se o tyto nebytové prostory:

  1. restauračního zařízení čp. 130 v Ledcích, za účelem poskytování hostinských služeb
  2. sálu k pořádání společenských a kulturních akcí.

K dispozici je i bytový prostor 1 + KK.

V případě zájmu zašlete písemnou žádost na Obecní úřad v Ledcích do 30.4.2023.

Podrobnější informace můžete obdržet na Obecním úřadě v Ledcích tel. č. 326 380 128,

případně u starosty obce tel. č. 702 135 099.

 

Vzhledem k potvrzení výskytu ptačí chřipky v obci Týnec bylo 9.1.2023 nařízeno Státní veterinární správou mimořádné veterinární opatření, kterým bylo vymezeno uzavřené pásmo, do kterého spadá i naše obec. Všichni chovatelé jsou povinni nahlásit počet chované drůbeže a ptactva nejpozději do 16.1.2023 na Obecní úřad.

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření, může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

S ohledem na výše uvedené nařízení žádáme o dodání informace o počtu Vámi chované drůbeže a ptactva na Obecní úřad, sčítací list je k vyzvednutí na Obecním úřadu nebo ke stažení na webových stránkách obce.

Sčítací list

 

Kdo z občanů obce má zájem zapojit se do pracovní skupiny, která bude projednávat novou podobu návsi, přihlaste se do 15. ledna 2023 osobně na Obecním úřadu, případně telefonicky na tel. 702 135 100.

Poplatky za komunální odpad je možné uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě v Ledcích od 4.1.2023, kde zároveň obdržíte známku pro vylepení na popelnici či pytle na odpady. Platbu je možné provést i převodem na číslo účtu č. 483201359/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční nemovitosti.

Cena se nemění, tzn. 700,- Kč za trvale hlášenou osobu v domě či bytě nebo 700,- Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Poplatek za 1. psa je 100,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč.