u Mladé Boleslavi

Obecní úřad informuje

Vzhledem k potvrzení výskytu ptačí chřipky v obci Týnec bylo 9.1.2023 nařízeno Státní veterinární správou mimořádné veterinární opatření, kterým bylo vymezeno uzavřené pásmo, do kterého spadá i naše obec. Všichni chovatelé jsou povinni nahlásit počet chované drůbeže a ptactva nejpozději do 16.1.2023 na Obecní úřad.

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření, může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

S ohledem na výše uvedené nařízení žádáme o dodání informace o počtu Vámi chované drůbeže a ptactva na Obecní úřad, sčítací list je k vyzvednutí na Obecním úřadu nebo ke stažení na webových stránkách obce.

Sčítací list

 

Kdo z občanů obce má zájem zapojit se do pracovní skupiny, která bude projednávat novou podobu návsi, přihlaste se do 15. ledna 2023 osobně na Obecním úřadu, případně telefonicky na tel. 702 135 100.

Poplatky za komunální odpad je možné uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě v Ledcích od 4.1.2023, kde zároveň obdržíte známku pro vylepení na popelnici či pytle na odpady. Platbu je možné provést i převodem na číslo účtu č. 483201359/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční nemovitosti.

Cena se nemění, tzn. 700,- Kč za trvale hlášenou osobu v domě či bytě nebo 700,- Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Poplatek za 1. psa je 100,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč.

Občanům, kterým nebyl ve středu 21.12.2022 odvezen spol. Compag odpad z důvodu nesjízdnosti cesty, bude odpad odvezen ve středu 28.12.2022. Po dohodě se spol. Compag lze odpad odkládat do jakýchkoliv pytlů a postavit k popelnici, vše bude odvezeno. Děkujeme za pochopení.

Od čtvrtka 22.12.2022 do pátku 30.12.2022 je Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.