u Mladé Boleslavi

Obecní úřad informuje

Poplatek za TKO na rok 2021 je nutné uhradit do 30.6.2021. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na Obecním úřadu nebo na účet obce 0483201359/0800. Jako variabilní číslo uveďte číslo nemovitosti (číslo popisné nebo evidenční).

Výše poplatku:

trvale hlášené osoby – 700 Kč/osoba

chataři – 700 Kč/nemovitost

Známky či pytle je možné vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadu.

Pošta v Ledcích má nové telefonní číslo: 954 229 447

Od úterý 1.9.2020 jsou kontejnery na plast, sklo, kovy, papír a jedlé oleje a tuky přesunuty na nové sběrné místo za Obecním úřadem.

NOUZOVÝ REŽIM PŘÍSTUPU PACIENTŮ DO ORDINACE MUDr. Šklubala. Dveře do ordinace jsou zavřeny a pacienti jsou vpouštěni po jednom…vybaveni rouškou a rukavicemi…po předchozím telefonickém objednání. Objednání na odběry je POUZE po telefonické domluvě a to na přesně určený čas…rouška a rukavice jsou povinné. Během odběrů je vpuštěn pouze jeden pacient. Čekající zájemci by měli dodržovat bezpečnou vzdálenost. ORDINAČNÍ DOBA je stanovena takto: Po,St,Čt,Pá…8.00-12.00, Út…12.00-16.00. Ostatní potřebné věci jako prevence, lázně, důchody, výpisy z dokumentace, atp… pouze po telefonické domluvě na přesně vyhrazený čas.

Obec Ledce nabízí samovýrobu palivového dřeva za zvýhodněnou cenu pro brigádníky, kteří se zúčastnili brigád na úklidu, sázení a oplocení pozemku v lokalitě Zámrska. Množství na osobu je 10 m3 za 150,00 Kč/m3

Obec Ledce nabízí samovýrobu palivového dřeva z obecního lesa. Jedná se o dřevo z polomů, prořezávek a ze stromů napadených kůrovcem. Cena 350,00Kč/m3.