u Mladé Boleslavi

Naše mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí od školního roku 2020 – 2021.

Děti jsou přijímány zpravidla 3-6 leté, dle kritérií naší mateřské školy. Přednost mají děti s trvalým pobytem v naší obci a děti s povinnou předškolní docházkou.

Mateřská škola je umístěna v přízemí bývalé ZŠ. V letech 2017 – 2019 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy včetně MŠ. V 1. patře a v přilehlém učitelském domku byly vybudovány garsonky pro starší občany a byt pro správce budovy. V mateřské škole byla zvětšena hrací plocha propojením dvou místností, byly přistavěny nové toalety a zvětšena umývárna pro děti. Nemalé prostředky stála také rekonstrukce kuchyně. K mateřské škole patří velká zahrada s průlezkami, pískovištěm a zahradními domky, kde jsou uloženy hračky na ven.  Pomůcek i hraček ke hrám mají děti dostatek. V příštích letech chystáme za podpory dotací obnovit také prostranství kolem celé budovy včetně výsadby nových stromů.

V blízkosti vesnice jsou lesy, rybníky a hřiště TJ Ledce, které také využíváme ke zkvalitnění pobytu dětí venku a k větší spjatosti s přírodou.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

(MŠMT ČR čj. 32405/ 2004 – 22), rozpracovaného podle podmínek naší mateřské školy do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, s názvem: VESELÁ ŠKOLKA.