u Mladé Boleslavi

Obecní úřad informuje

V sobotu 15. dubna 2023 se od 9.00 hod. uskuteční brigáda na úklidu prostoru přírodního divadla.  Uvítáme každého, kdo přiloží ruku k dílu. Vezměte s sebou hrábě a lopatu. Občerstvení je zajištěno.

V sobotu 18.3.2023 se uskuteční brigáda na vyčištění náletových dřevin v lokalitě cesty k hájovně. Pokácené dřeviny budou pro případné zájemce ihned k odběru zdarma. Vezměte s sebou pilu, nůžky na dřeviny, hrábě, sekyrky. Sraz je v 9.00 hod. před prodejnou Jednoty. Občerstvení je zajištěno.

Dne 6. března byla na zahradě mateřské školy namontována nová průlezka: Loď SANTA MARIA.

Na tento prvek se vzhledem k  zabetonování základů nesmí 3 týdny vstupovat, proto bude pro veřejnost zahrada mateřské školy až do konce března uzavřena.

V sobotu 11.3.2023 se v naší obci uskuteční brigáda – budeme rozhrnovat zbrus a rovnat cesty. Vezměte s sebou lopaty a hrábě. Sraz je v 9.00 za pomníkem, občerstvení  zajištěno.

Vzhledem k uplynutí minimální doby trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru rozhodla Státní veterinární správa  o ukončení mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky.

Z důvodu nepříznivého počasí je brigáda na vyčištění náletových dřevin v lokalitě cesty k Hájovně, plánovaná na sobotu 18.2.2023, zrušena.

 

 

V pátek 17.2.2023 od 9.00 do 18.00 hodin platí zákaz vstupu do lesa z důvodu probíhajícího intenzivního lovu zvěře.