u Mladé Boleslavi

Obecní úřad informuje

Ve čtvrtek 13.4.2023, v pátek 14.4.2023 a v úterý 18.4.2023 je Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.

SK Ledce pořádá v pátek 7.4.2023 od 20.00 hod. v ledecké hospodě U Sedláka na malém sále Sportovní zábavu. Vstupné 150,- Kč. K tanci a poslechu zahraje DIFUR BAND. Těšit se můžete i na bohatou tombolu.

Sportovní zábava

Srdečně vás zveme na mariášový turnaj o putovní pohár starosty Ledec a Memoriál pana Rudolfa Kirschnera. Turnaj se uskuteční v Hospodě u Sedláka v sobotu 8.4.2023, zápis: 12.00 – 12.45 hod, start: 13.00 hod., startovné: 220,– Kč, tel.č. 723 144 365, email: marias.ledce@seznam.cz, facebook: Mariáš Ledce.

Vzhledem k potvrzení výskytu ptačí chřipky v obci Židněves bylo 5.4.2023 nařízeno Státní veterinární správou mimořádné veterinární opatření, kterým bylo vymezeno uzavřené pásmo, do kterého spadá i naše obec. Všichni chovatelé jsou povinni nahlásit  pouze změny v počtech drůbeže a změny u chovatelů drůbeže, které nastaly ode dne provádění soupisů v lednu 2023 nejpozději do 12.4.2023 na Obecní úřad.

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření, může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Sčítací list je k vyzvednutí na Obecním úřadu nebo ke stažení na webových stránkách obce.

Microsoft Word – scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20 (obecledce.cz)

V budově Obecního úřadu je umístěn box, kam můžou občané obce vhazovat malá vysloužilá elektrozařízení (telefony, klávesnice, kalkulačky, elektronářadí, toustovače, fény, apod.) a baterie. Po naplnění bude obsah boxu ekologicky zlikvidován. Velikost otvoru pro vhazování je 26 x 28 cm.