u Mladé Boleslavi

Obecní úřad informuje

V pondělí 2. května se od 15.00 hodin koná brigáda na úpravách a údržbě parku před Pomníkem padlých. Uvítáme každého, kdo přiloží ruku k dílu. Vezměte s sebou hrábě, motyku a koště.

V neděli 1. května v 9.30 hod. se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Tímto odpadem jsou barvy, olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot, autobaterie, drobné baterie a monočlánky. Elektrozařízení – lednice, televizory, mrazničky, monitory a zářivky. Svoz se uskuteční tradičně před budovou Obecního úřadu. Prosíme o dochvilnost vzhledem k časové návaznosti svozů v dalších obcích.

Ve dnech 14. dubna a 16. dubna budou přistaveny před Obecním úřadem velkoobjemové kontejnery na komunální odpad a železo.
Provozní doba:
čtvrtek 14.4.2022 od 16.00 hod. do 18.00 hod.
sobota 16.4.2022 od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Železo je též možné zanechat před svým plotem na přístupném místě, odvoz zajistí SDH Ledce.