u Mladé Boleslavi

V pátek 6. října od 15.00 hod. se koná brigáda na úpravách a přípavě areálu Přírodního divadla na sobotní Divožraní. Uvítáme každého, kdo přiloží ruku k dílu. Vezměte s sebou hrábě, koště a lopatu.