u Mladé Boleslavi

Drůbež Červený Hrádek bude prodávat slepičky snáškových plemen 11.5.2024 a 30.6.2024, prodej se uskuteční u Jednoty v 17.20 hod.

Prodej slepiček