u Mladé Boleslavi

Od dnešního dne 12.4. je v provozu nové sběrné místo v západní části obce (cesta k hájovně). Jsou zde umístěny 4 kontejnery, do kterých lze  odkládat plasty, sklo, papír a kovy.

V průběhu příštího týdne bude o tento počet snížen stav nádob na sběrném místě  za Obecním úřadem.

Děkujeme za pochopení a využití nového sběrného místa.