u Mladé Boleslavi

Svozová firma Compag Mladá Boleslav oznamuje našim občanům, že v  sobotu 14. října v 9.15 hodin se uskuteční svoz nebezpečného odpadu. Tímto odpadem jsou barvy, olej motorový a převodový bez příměsí a nečistot, autobaterie, drobné baterie a monočlánky. Elektrozařízení – lednice, televizory, mrazničky, monitory a zářivky. Svoz se uskuteční tradičně před budovou Obecního úřadu. Prosíme o dochvilnost vzhledem k časové návaznosti svozů v dalších obcích.Compag – nebezpečný odpad