u Mladé Boleslavi
SAMOODECET CEZ DISTRIBUCE
Dobrý den,

v tomto období standardně provádíme fyzický odečet na vašich odběrných místech.

V rámci digitalizace přistupujeme ke stanovení vaší spotřeby elektřiny k ročnímu vyúčtování na základě samoodečtu, a proto bychom vás rádi požádali o nahlášení stavů vašich elektroměrů.

Žádost se vás týká bez ohledu na vámi zvoleného dodavatele elektřiny.

Předáte-li nám odečty do 18. 8. 2023, roční vyúčtování budou následně vystavena na základě vámi dodaných odečtů elektroměrů. Pokud to nestihnete, použijeme pro fakturaci odhad dle průměrné spotřeby vašich odběrných míst za minulá období.
Jak můžete nahlásit odečet elektroměru:

Jako důvod odečtu prosím zvolte periodický/fakturační odečet.

Nahlásíte-li nám odečty jiným než výše uvedeným způsobem, nemůžeme vám garantovat jejich použití pro fakturaci.

Pokud potřebujete poradit se čtením údajů z elektroměru, podívejte se na náš Průvodce elektroměry.

Děkujeme za spolupráci

ČEZ Distribuce, a. s.