u Mladé Boleslavi

Vzhledem k potvrzení výskytu ptačí chřipky v obci Židněves bylo 5.4.2023 nařízeno Státní veterinární správou mimořádné veterinární opatření, kterým bylo vymezeno uzavřené pásmo, do kterého spadá i naše obec. Všichni chovatelé jsou povinni nahlásit  pouze změny v počtech drůbeže a změny u chovatelů drůbeže, které nastaly ode dne provádění soupisů v lednu 2023 nejpozději do 12.4.2023 na Obecní úřad.

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření, může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Sčítací list je k vyzvednutí na Obecním úřadu nebo ke stažení na webových stránkách obce.

Microsoft Word – scitaci-list-drubeze-a-jinych-ptaku-2023-01-20 (obecledce.cz)