u Mladé Boleslavi

Vzhledem k uplynutí minimální doby trvání nařízených opatření v ochranném pásmu a pásmu dozoru rozhodla Státní veterinární správa  o ukončení mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky.