u Mladé Boleslavi

Poplatky za komunální odpad je možné uhradit v úředních hodinách na Obecním úřadě v Ledcích od 4.1.2023, kde zároveň obdržíte známku pro vylepení na popelnici či pytle na odpady. Platbu je možné provést i převodem na číslo účtu č. 483201359/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční nemovitosti.

Cena se nemění, tzn. 700,- Kč za trvale hlášenou osobu v domě či bytě nebo 700,- Kč za nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Poplatek za 1. psa je 100,- Kč, za každého dalšího psa 200,- Kč.