u Mladé Boleslavi

Vzhledem k potvrzení výskytu ptačí chřipky v obci Týnec bylo 9.1.2023 nařízeno Státní veterinární správou mimořádné veterinární opatření, kterým bylo vymezeno uzavřené pásmo, do kterého spadá i naše obec. Všichni chovatelé jsou povinni nahlásit počet chované drůbeže a ptactva nejpozději do 16.1.2023 na Obecní úřad.

Za nesplnění nebo porušení povinností, vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření, může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

S ohledem na výše uvedené nařízení žádáme o dodání informace o počtu Vámi chované drůbeže a ptactva na Obecní úřad, sčítací list je k vyzvednutí na Obecním úřadu nebo ke stažení na webových stránkách obce.

Sčítací list