u Mladé Boleslavi

Hospoda u Sedláka bude naposled otevřena 30.dubna 2023, poté dojde k jejímu uzavření.

Obec Ledce proto zveřejňuje záměr pronájmu objektu restaurace se sálem v Ledcích od 1.6.2023.

Jedná se o tyto nebytové prostory:

  1. restauračního zařízení čp. 130 v Ledcích, za účelem poskytování hostinských služeb
  2. sálu k pořádání společenských a kulturních akcí.

K dispozici je i bytový prostor 1 + KK.

V případě zájmu zašlete písemnou žádost na Obecní úřad v Ledcích do 30.4.2023.

Podrobnější informace můžete obdržet na Obecním úřadě v Ledcích tel. č. 326 380 128,

případně u starosty obce tel. č. 702 135 099.