u Mladé Boleslavi

Poplatek za TKO na rok 2021 je nutné uhradit do 30.6.2021. Poplatek je možné uhradit v hotovosti na Obecním úřadu nebo na účet obce 0483201359/0800. Jako variabilní číslo uveďte číslo nemovitosti (číslo popisné nebo evidenční).

Výše poplatku:

trvale hlášené osoby – 700 Kč/osoba

chataři – 700 Kč/nemovitost

Známky či pytle je možné vyzvednout v úředních hodinách na Obecním úřadu.